Aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een berging , Oude Rijksweg 239a 7954EH Rouveen, [SHT02AP01694] Staphorst AP 1694

Ingekomen verzoek om omgevingsvergunning

Kenmerk: Z/STH21/014275

Ingekomen: 07-10-2021

Locatie: Oude Rijksweg 239a 7954EH Rouveen, [SHT02AP01694] Staphorst AP 1694

Projectomschrijving: het bouwen van een berging

De aanvraag is in te zien bij het Omgevingsloket (op afspraak). Deze bekendmaking is bedoeld als informatie over de nog te behandelen aanvraag. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Naar boven