Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, De Middend 250, 1611KN Bovenkarspel

De gemeente heeft op 13 oktober 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2021-000871 voor verbouwen van de Deen supermarkt naar Albert Heijn supermarkt op locatie De Middend 250, 1611KN Bovenkarspel. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende activiteiten:

  • gedeeltelijk verbouwen van een bouwwerk

 

Inzage

Wilt u het besluit en de bijbehorende stukken inzien, dan kan dit op verzoek. Uw verzoek kunt u doen via ruimte@sed-wf.nl met vermelding van het zaaknummer en het adres van het dossier.

 

Procedure

U kunt bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van gemeente Stede Broec, postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 14 oktober 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Naar boven