Kennisgeving termijnverlenging SXO-20211736, Kadijkselaan thv 57 in Bergambacht (kavel 1)

Op 5 augustus 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van een nieuwe woning op locatie Kadijkselaan thv 57 in Bergambacht (kavel 1). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer SXO-20211736.

De beslistermijn van de aanvraag is verlengd met maximaal zes weken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@krimpenerwaard.nl of telefoonnummer 14 0182.

Naar boven