Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Westerpolder 16 te Dronryp (bedrijventerrein Dronryp west kavel 10)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke hebben op 13 oktober 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer V-20210385 voor een omgevingsvergunning op locatie Westerpolder 16 te Dronryp (bedrijventerrein Dronryp west kavel 10) te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft het bouwen van een loods.

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Voor meer informatie over de procedure en voor het inzien van de aanvraag en de bijbehorende stukken kunt u contact opnemen via vergunningen@waadhoeke.nl of telefoonnummer 0517-380380.

Naar boven