Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, nieuwbouwlocatie Thiendenland II, aan de N210 in Schoonhoven

Op 13 oktober 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het verlengen van de vergunning voor een tijdelijke uitweg bij de N210 voor bouw op locatie nieuwbouwlocatie Thiendenland II, aan de N210 in Schoonhoven. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer SXO-20212193.

Procedure

De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@krimpenerwaard.nl of telefoonnummer 14 0182.

De gemeente neemt eerst een besluit over de ingekomen aanvraag. Dit besluit wordt later gepubliceerd. In die publicatie vindt u ook informatie over het indienen van bezwaar of zienswijzen.

Indien van toepassing worden de bouwplannen ter beoordeling voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Als u belangstelling hebt om de behandeling van een bepaald bouwplan bij te wonen, dan kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Vergunning, toezicht en handhaving, telefoonnummer 14 0182.

 

Naar boven