Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 36219Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van een woning aan de Vaarstraat 30, 6171 HR te Stein (O2020-209\0971161729)

Kennisgeving verlenging beslistermijn:

Burgemeester en wethouders van de gemeenteStein hebben besloten om de beslistermijn van de op 7 december 2020 ingekomen aanvraag omgevingsvergunning met registratienummer O2020-209\0971161729 voor het vergroten van een woonhuis gelegen aan de Vaarstraat 30, 6171 HR te Stein met een termijn van maximaal 6 weken te verlengen.

 

Rechtsbescherming:

Ingevolge artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht is geen bezwaar of beroep mogelijk tegen deze beslissing ter voorbereiding op het besluit op de aanvraag. De aanvraag kan wel worden ingezien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.