Vaststelling Omgevingsvisie Asten

De gemeenteraad van Asten heeft op 5 oktober 2021 de Omgevingsvisie Asten vastgesteld. Tevens heeft de raad van Asten op 5 oktober 2021 de Structuurvisie De Avance ingetrokken.

 

De Omgevingsvisie Asten beschrijft voor het gehele grondgebied van de gemeente Asten de hoofdlijnen van het beleid over de fysieke leefomgeving.

 

De Omgevingsvisie Asten is raadpleegbaar op www.omgevingsvisieasten.nl. Tevens kunt u de Omgevingsvisie Asten inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0743.OV02021001-VS01. Op de gemeentelijke website www.asten.nl kunt u nadere informatie vinden.

 

Inwerkingtreding

De Omgevingsvisie treedt in werking de dag nadat deze is bekendgemaakt.

 

Geen bezwaar of beroep

Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van de Omgevingsvisie Asten en intrekking van de Structuurvisie De Avance staat niet open voor bezwaar en/of beroep.

Naar boven