Kennisgeving ontvangst melding, De Middend 250, 1611KN Bovenkarspel

Op 8 juli 2021 is een melding ontvangen waarvoor geen vergunningsplicht geldt voor de locatie De Middend 250, 1611KN Bovenkarspel. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000869. De melding betreft:

  • bouwen van een bouwwerk

 

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Naar boven