Gemeente Tubbergen - melding artikel 8.41 wet milieubeheer - Tubbergen, Bachstraat 7: het lozen van grondwater t.b.v. rioolreparatie

Voor het “oprichten of veranderen” van bepaalde categorieën van inrichtingen is geen omgevingsvergunning vereist.

Wel moet op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer vooraf een melding worden ingediend en moeten landelijk vastgestelde voorschriften worden nageleefd.

Burgemeester en wethouders kunnen met betrekking tot deze bedrijven wel nog zogenoemde “maatwerkvoorschriften” vaststellen.

Een melding is ingediend voor een inrichting te:

Waar: Tubbergen, Bachstraat 7 

Betreft: het lozen van grondwater t.b.v. rioolreparatie

Maatwerk: Nee

Contactgegevens van de gemeente:

Adres: Raadhuisplein 1, 7651 CV Tubbergen / Postbus 30, 7650 AA Tubbergen.

Telefoon: 0546- 628000 Fax: 0546- 628111 E- mail: gemeente@Tubbergen.nl

Naar boven