Publicatie verlenging - Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten de beslistermijn voor de vergunningaanvraag voor het bouwen van een dierenverblijf op het adres Vijfhuizenbaan ong. te Riel, kadastraal bekend gemeente Goirle, sectie K nummer 162 met zes weken te verlengen. De reden voor dit besluit is, dat beoordeling van de aanvraag in het kader van zorgvuldigheid meer tijd vraagt. Het voornoemde besluit is op 12 oktober 2021 verzonden aan de aanvrager

Naar boven