Ingekomen APV melding, 't Loo in Bergeijk, organiseren van een Sinterklaas intocht op 21 november 2021

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

Nr.: BER-2021-1327

Meldingsdatum: 11 oktober 2021

Omschrijving: 't Loo in Bergeijk, organiseren van een Sinterklaas intocht op 21 november 2021

Er kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen de melding

Naar boven