Gemeente Dinkelland - Ingekomen aanvraag - Ootmarsum, Molenstraat 5: Kermis 'n Deurloop 2021

Afgelopen periode zijn een of meer aanvragen binnengekomen.

De stukken kunnen na telefonische afspraak worden ingezien in het gemeentehuis.

Zolang er nog geen beslissing is genomen, kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar voren brengen bij het gemeentebestuur.

Ingekomen is onder meer een aanvraag met betrekking tot:

Waar: Ootmarsum, Molenstraat 5 

Wat: Kermis 'n Deurloop 2021

Zienswijzen en bedenkingen

Inspraak is mogelijk en zienswijzen en bedenkingen kunnen worden ingediend op een moment dat er nog geen besluit is vastgesteld. Het gaat daarbij dus niet zozeer om rechtsbescherming maar om een zorgvuldige voorbereiding van het nog te nemen besluit.

Contactgegevens van de gemeente:

Adres: Nicolaasplein 5, 7591 MA Denekamp / Postbus 11, 7590 AA Denekamp.

Telefoon: 0541 854 100 Fax: 0541 854 320 E- mail: info@Dinkelland.nl

Naar boven