Besluit Melding evenement het organiseren van Sinterklaas in Milsbeek, d.d. 14-11-2021 (verzenddatum: 12 oktober 2021) 2021-1071

Burgemeester en wethouders van Gennep hebben een vergunning verleend voor:

het organiseren van Sinterklaas in Milsbeek, d.d. 14-11-2021 te Milsbeek 2021-1071

Verzenddatum

Dit besluit is verzonden op 12 oktober 2021

Bezwaar

Wanneer u belanghebbende bent en u bent het niet eens met dit besluit, dan kunt u hiertegen per brief een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 13 oktober 2021 en bedraagt 6 weken. U richt uw bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 9003, 6590 HD in Gennep. Onderteken het bezwaarschrift en vermeld in ieder geval uw naam en adres, de datum, het besluit waar u het niet mee eens bent en de redenen hiervoor. Als u beschikt over een elektronische handtekening (DigiD) kunt u ook digitaal bezwaar maken via http://www.gennep.nl/bezwaarmaken.

Informatie

Voor informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Gennep via (0485) 49 41 41 of via gemeente@gennep.nl

Naar boven