Verlenging beslistermijn gemeente: gemeente Borger-Odoorn, Odoorn, gelegen op de hoek van Zuring en Rusken (kadastrale sectie K 1811), het oprichten van een woning

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn deelt mee dat de beslistermijn van onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning is verlengd met 6 weken.

Odoorn

Gelegen op de hoek van Zuring en Rusken (kadastrale sectie K 1811), het oprichten van een woning, 93361-2021

Datum verzending brief: 12 oktober 2021

Tegen deze brief staan nog geen rechtsmiddelen open zoals het indienen van een bezwaarschrift. Dit is pas mogelijk als er een besluit op de aanvraag is genomen. Het besluit wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad en daarin wordt ook de termijn genoemd waarbinnen een bezwaarschrift kan worden ingediend.

Voor meer informatie over de aanvraag kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 0591. De aanvraag en de bijbehorende stukken kunnen daarnaast op afspraak worden ingezien. Voor informatie over het maken van een afspraak en de openingstijden van de balie kunt u terecht op de contact pagina van onze website.

 

Naar boven