Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 361074omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning, Gasthuisstraat 4 Barneveld, het kappen van een conifeer

 

Zaaknummer 2021W2622

 

Datum indiening: 12-10-2021

 

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.