Gemeenteblad van Bergen (NH)

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (NH)Gemeenteblad 2021, 359996omgevingsvergunningGemeente Bergen, verleende Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Egmondermeer 12 in Egmond aan den Hoef, het bouwen van een bedrijfsruimte en schuur t.b.v. dagbesteding (zorg-) boerderij WABO2001317

Het besluit en de bijbehorende stukken ligt vanaf 18 oktober 2021 zes weken ter inzage.Een belanghebbende kan binnen zes weken na19 oktober 2021 een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord Holland,postbus 1621 2003 BR Haarlem. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.