Gemeenteblad van Opsterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpsterlandGemeenteblad 2021, 359769omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Curielaan 3 te Drachten-Azeven

Op 12 oktober 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op de locatie Curielaan 3 te Drachten-Azeven. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OV-2021-5421. De aanvraag betreft:

nieuwbouw bedrijfspand

Inzage

Op dit moment kunt u de stukken nog niet inzien. Aanvragen kunnen worden ingezien wanneer de gemeente een besluit heeft genomen op de aanvraag. In dit stadium is het indienen van zienswijzen/bezwaar nog niet mogelijk.

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via gemeente@opsterland.nl of telefoonnummer 0512 386 222.