Masadastraat 51 te Maastricht. Kennisgeving nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van reclame

Referentienummer dossier: 21-2054WB

Masadastraat 51 te Maastricht

het plaatsen van reclame

 

Datum ontvangst aanvraag: 12 oktober 2021

Binnen de wettelijke termijn neemt de gemeente een besluit over deze aanvraag. Tegen deze kennisgeving kunt u geen zienswijze indienen of bezwaar aantekenen. In een latere fase van de procedure kunt u wel een zienswijze indienen of bezwaar of beroep aantekenen.

 

Nadere informatie

Voor algemene informatie over deze aanvraag kunt u contact opnemen met Gemeente Maastricht, telefoonnummer 14 043. Wij vragen u om bovenstaand referentienummer bij de hand te houden.

Naar boven