Gemeenteblad van Drechterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrechterlandGemeenteblad 2021, 359629ruimtelijk plan of omgevingsdocumentVaststelling Bestemmingsplan ‘Sint Laurentiusstraat 1’, Hoogkarspel

Burgemeester en wethouders van Drechterland maken het volgende bekend.

Op grond van artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 september 2021 het bestemmingsplan Sint Laurentiusstraat 1 gewijzigd vastgesteld.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Sint Laurentiusstraat 1 biedt een juridisch-planologisch kader voor de ontwikkeling van 27 appartementen met parkeergelegenheid in Hoogkarspel.

Ter inzage

Dit plan met bijbehorende stukken ligt voor een ieder vanaf donderdag 14 oktober 2021 voor zes weken ter inzage. U kunt de documenten op twee manieren bekijken:

  • 1.

    U bekijkt de documenten digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-identificatienummer: NL.IMRO.0498.BPStLaurentiusstr1-VG01.

  • 2.

    U maakt een afspraak om de documenten te bekijken op het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Hoogkarspel. U kunt hiervoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte, telefoon: 0228-352352 of via www.drechterland.nl.

Beroep

Vanaf vrijdag 15 oktober 2021 kan een belanghebbende gedurende zes weken beroep instellen. Stuur uw beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Ingevolge het bepaalde in artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Totdat op het beroep is beslist, kan een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gedaan. Wordt dat verzoek gedaan binnen de beroepstermijn dan treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. (artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening).