Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 3596Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Hanenbergsestraat ong. sectie D nr.1809 (naast huisnr.1a), 5472 LA te Loosbroek

Datum ontvangst: 31-12-2020

 

Het oprichten van een woning met bijgebouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 13 januari 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze