Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 359365omgevingsvergunningKennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag beschikking voor het bouwen van een woning en schuur op het perceel Zomerdijk 13 in Oudendijk

De gemeente heeft op 12 oktober 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2021-000748 voor een aanvraag beschikking voor het bouwen van een woning en schuur op de locatie Zomerdijk 13 in Oudendijk te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • bouwen van een bouwwerk

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.