Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

30 september 2021, Vogellaan 1, 5111 DG kappen boom

 

De gemeente neemt eerst een besluit over de ingekomen aanvraag, dit besluit wordt gepubliceerd. Pas daarna kunt u een bezwaar of zienswijzen insturen. Wilt u meer weten over deze aanvraag? Neem dan contact op met het klantcontactcentrum van onze gemeente, telefoon 14 013

 

Naar boven