Omgevingsvergunning B210311826 verlenging beslistermijn (verz. 08-10-2021) Dudokdreef 4 t/m 18

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Dudokdreef 4 t/m 18 (even) 2992 HR Barendrecht (B210311826), voor het bouwen van twee vrijstaande en zes twee onder één kapwoningen (verz 08-10-2021).

De beslistermijn wordt verlengd omdat meer tijd nodig is om de aanvraag te beoordelen.

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 22-11-2021.

 

Naar boven