Gemeenteblad van Drechterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrechterlandGemeenteblad 2021, 358738andere vergunningHerroepen besluit verleende omgevingsvergunning Kerkbuurt 76, Wijdenes

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het primaire besluit van 4 december 2018 te herroepen en de op 10 oktober 2018 aangevraagde omgevingsvergunning voor het aanpassen van de bestaande paardrijbak op de lokatie Kerkbuurt 76, Wijdenes alsnog te weigeren. Dit besluit is verzonden op 12 augustus 2021.

Beroep Rechtbank

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum in beroep gaan. U kunt in beroep gaan door een brief te sturen naar de rechtbank Noord-Holland, postbus 1621, 2003 BR in Haarlem. U kunt uw beroepschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U moet hiervoor beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

  • 1.

    Vermeld in de brief in ieder geval uw naam, adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat en uw redenen van het beroep. Vergeet niet uw handtekening te zetten. Voor in beroep gaan, betaalt u een griffierecht.

  • 2.

    Ook wanneer u een zienswijze naar voren heeft kunnen brengen of bezwaar heeft kunnen maken, staat beroep open, tenzij u redelijkerwijs kan worden verweten dat u dit niet heeft gedaan.

  • 3.

    Een beroepschrift schorst de uitvoering van het besluit niet. U moet hiervoor ook een verzoek om voorlopige voorziening sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland postbus 1621, 2003 BR in Haarlem.

Informatie over het besluit

Wilt u meer informatie of dit besluit inzien? Dan kunt u contact opnemen met M. Gardenier van de gemeente Drechterland, telefoonnummer 0228 - 352 352.