Gemeenteblad van Wijk bij Duurstede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Wijk bij DuurstedeGemeenteblad 2021, 358426andere vergunningVerlenging beslistermijn voor het bouwen van een bouwwerk en maken of veranderen van een uitweg aan Doornseweg 23 te Langbroek

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag, met zaaknummer 246020, de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor : Project “Verbouwing en aanbouw Doornseweg 23 Langbroek” bestaande uit de activiteiten Bouwen van een bouwwerk en Maken of veranderen van een uitweg.

Locatie: Doornseweg 23, (3947 MA) Langbroek

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 18 november 2021.

Kenmerk gemeente WbD: 2021-478