Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Steegstraat 5, 6261 NK Mheer

Betreft: Intrekken omgevingsvergunning Z-HZ_WABO-2017-000449

Locatie: Steegstraat 5, 6261 NK Mheer

Ontvangstdatum: 20 september 2021

Kenmerk:2021-019725

Procedure: Regulier

De aanvraag gaat over de activiteit:

  • Het intrekken van de omgevingsvergunning

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Eijsden-Margraten via vvth@eijsden-margraten.nl of 043-4588488.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten.

Naar boven