Aanvraag omgevingsvergunning: Hoenzadriel, Kievitsham (MDL01 kadastrale sectie P nummer 782)

Voor het onderstaande adres is een omgevingsvergunning aangevraagd:

Kievitsham (MDL01 kadastrale sectie P nummer 782), 5333 PA, Hoenzadriel.

De aanvraag is ontvangen op 4 oktober 2021 en heeft betrekking op het verbreden van de dam met een duiker in de watergang.

De aanvraag ligt niet ter inzage en er bestaat geen mogelijkheid voor het maken van bezwaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Rivierenland in Tiel via 0344 579314.

 

Naar boven