Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2021, 357874omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning isoleren voor- en zijgevel en plaatsen schuurtje Vrijburgstraat 3

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het isoleren van de voor- en zijgevel en het plaatsen van een schuurtje op het adres Vrijburgstraat 3 in Vlissingen.

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.