Gemeenteblad van Drechterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrechterlandGemeenteblad 2021, 357669omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst melding, Kerkbuurt 67, 1608EL Wijdenes

Op 1 oktober 2021 is een melding ontvangen waarvoor geen vergunningsplicht geldt voor de locatie Kerkbuurt 67, 1608EL Wijdenes. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 2021-001599. De melding betreft:

  • verwijderen van asbest

 

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.