Kennisgeving besluit op aanvraag instemmingsbesluit kabels en leidingen In de Hagen 10

De gemeente heeft op 11 oktober 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer V-2021-5900 voor een instemmingsbesluit kabels en leidingen : het aanleggen van coax-kabel t.b.v. internetaansluiting, op locatie In de Hagen 10. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Voorzieningen in de grond

Inzage

De stukken liggenter inzage op het gemeentehuis.

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het College van Burgemees­ter en Wethouders, Postbus 20, 7500 AA te Enschede. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 12 oktober 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via vergunning@enschede.nl of telefoonnummer 053 4817100.

Naar boven