Gemeenteblad van Stede Broec

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecGemeenteblad 2021, 357115omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst melding, Kruisgang 10, 1613DC Grootebroek

Op 1 oktober 2021 is een melding ontvangen waarvoor geen vergunningsplicht geldt voor de locatie Kruisgang 10, 1613DC Grootebroek. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 2021-001596. De melding betreft:

  • verwijderen van asbest

 

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.