Gemeenteblad van Drechterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrechterlandGemeenteblad 2021, 356850omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Westeinde 5, 1606CZ Venhuizen

Op 8 oktober 2021 is een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van gevelreclame op locatie Westeinde 5, 1606CZ Venhuizen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-001634. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

  • op of aan een onroerende zaak maken of voeren van handelsreclame

 

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Drechterland via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Op dit moment kunt u nog geen bezwaar maken. Wanneer het besluit is genomen publiceert de gemeente een nieuw bericht. In dat bericht staat ook wat u kunt doen als u het niet eens bent met het besluit.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Drechterland