Gemeenteblad van Heerenveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerenveenGemeenteblad 2021, 35675Beschikkingen | aanvraagVERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN EEN WONING, SINNEBUORREN 1 A AKKRUM

 

bouwen van een woning op het perceel Sinnebuorren 1 A te Akkrum (indieningsdatum 16-12-2020).

 

De beslistermijn wordt met 6 weken verlengd. Tegen het verlengen van de beslistermijn staat geen bezwaar open.