Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2021, 356629exploitatievergunningAlcoholwetvergunning commercieel

De burgemeester heeft een drank- en horecavergunning verleend aan:

 

 • 1.

  Café de Druif, Langenoordstraat 154, Zevenbergen (verzonden 1 oktober 2021)

 • 2.

  Willi’s, Kadedijk 3, Fijnaart

Exploitatievergunning commercieel

De burgemeester heeft een exploitatievergunning verleend aan:

 • 1.

  Café de Druif, Langenoordstraat 154, Zevenbergen (verzonden 1 oktober 2021)

 • 2.

  SuriEats2, Molenstraat 17 in Fijnaart (verzonden 1 oktober 2021)

 • 3.

  Willi’s, Kadedijk 3, Fijnaart

Bezwaar

Er kan bezwaar worden ingediend door belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Het bezwaar moet worden gericht aan de burgemeester van de gemeente Moerdijk. Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen via de website van de gemeente Moerdijk. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.