Gemeenteblad van Voerendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoerendaalGemeenteblad 2021, 356527ander besluit van algemene strekkingBekendmaking vaststelling Handboek Vervanging als bedoeld in de Archiefwet

 

Burgemeester en wethouders maken bekend op 5 oktober 2021 het Handboek Vervanging Voerendaal 1.0, als bedoeld in artikel 7 Archiefwet, te hebben vastgesteld.

\Inzage

Het Handboek Vervanging ligt met ingang van de dag na bekendmaking tijdens de openingstijden ter inzage bij het Klantcontactcentrum van de gemeente Voerendaal, Raadhuisplein 1.

\Bezwaar

Tegen dit besluit kan geen bezwaar worden ingediend.

\In werking

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking ervan in het elektronisch Gemeenteblad.