Gemeente Oldambt, ingediende aanvraag vergunning tot opgraving van overledene (art. 29 Wet op de lijkbezorging)

22/05/2018, vergunning tot het doen opgraven van het stoffelijk overschot van wijlen:

Naam Albert Niewold

Geboortedatum 13 december 1931 te Heiligerlee

Overleden 26 augustus 1965 te Delfzijl

Begraven op de begraafplaats Westerlee te Westerlee, grafnr. ’t Noorden, nr. 14, 1e rij, ‘t Oosten.

Winschoten, 13 oktober 2021

Naar boven