Aangevraagde omgevingsvergunning Van Aerssenlaan 49 - Rijksmonument

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Van Aerssenlaan 49, 3039KE, restauratie van de Bosrendierenstal in Diergaarde Blijdorp. Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten (aanvraagdatum 21-09-2021, dossiernummer OMV.21.09.00374).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Naar boven