Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 356176omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning, Wielweg 2 Zwartebroek, een wijziging van verleende omgvingsvergunning 2020W3144

 

Zaaknummer 2021W2599

 

Datum indiening: 08-10-2021

 

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.