Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 356032omgevingsvergunningKennisgeving termijnverlenging omgevingsvergunning, Kerkstraat 16, 6121LC Born

Betreft:realiseren Bed & Breakfast

Locatie:Kerkstraat 16, 6121LC Born.

Kenmerk:2021-014864 Z/21/041056.

Besluit datum:7 oktober 2021.

De verlenging van de beslistermijn gaat over de activiteit(en):

  • gebruiken van gronden anders dan waarvoor deze zijn bestemd

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.