Gemeenteblad van Woudenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergGemeenteblad 2021, 355896evenementenvergunningAanvraag vergunning voor de verkoop van gebruikte goederen en verkoop van oliebollen aan Nico Bergsteijnweg 139 te Woudenberg

Verkoop va gebruikte goederen en verkoop van oliebollen, Protestantse Gemeente De Voorhof, Nico Bergsteijnweg 139, 6 november 2021, Z.334277

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen ter inzage.

Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen.

U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen.

U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.