Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2021, 355765algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Heerlen –intrekking met terugwerkende kracht: "Uitwerkingsbesluit van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende gebiedsontzeggingengebied Heerlen 2017".

 

 

Het Uitwerkingsbesluit van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende gebiedsontzeggingengebied Heerlen 2017 wordt met terugwerkende kracht ingetrokken met ingang van 7 oktober 2021.

Hiervoor in de plaats komt het Aanwijzingsbesluit van de burgemeester houdende werkingsgebieden alcoholverbod Heerlen 2021.