Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Kasteellaan 13, 6245SB Eijsden

Betreft: het bouwen van een garage

Locatie: Kasteellaan 13, 6245SB Eijsden

Ontvangstdatum: 8 oktober 2021

Kenmerk:2021-020319

Procedure: Regulier

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • bouwen van een bouwwerk

  • bouwen van een bouwwerk

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Eijsden-Margraten via vvth@eijsden-margraten.nl of 043-4588488.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten.

Naar boven