Gemeenteblad van Lingewaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LingewaardGemeenteblad 2021, 355527ander besluit van algemene strekkingOnttrekken en bestemmen wegen Lingewaard

In haar openbare vergadering van 30 september 2021 heeft de raad van gemeente Lingewaard het besluit vastgesteld om:

 

 • 1.

  De wegen/paden (of gedeelten hiervan) zoals hieronder genoemd te onttrekken aan de openbaarheid.

 • 2.

  De wegen/paden (of gedeelten hiervan) zoals hieronder genoemd te bestemmen als openbare weg.

Bovenstaande heeft betrekking op de volgende twee verlegde wegen/paden:

 • -

  Het wegdeel/pad ter hoogte van Parkdreef 5 te Huissen.

 • -

  Het pad tussen Waterkiep 3 en 18 te Huissen.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen dit besluit. U dient uw bezwaarschrift binnen zes weken na deze bekendmaking in te dienen via het formulier op www.lingewaard.nl/bezwaar-maken. U kunt ook een brief sturen naar de gemeente Lingewaard, team Juridische Zaken, Postbus 15, 6680 AA Bemmel.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker landelijk gebied van team Ruimtelijk beleid, gemeente Lingewaard via (026) 32 60 111.