Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 355417omgevingsvergunningKennisgeving termijnverlenging omgevingsvergunning, GLN00 G 3171 en GLN E 1667

Betreft:Plaatsing vrijstaande reclamevitrines 2 st.

Locatie:GLN00 G 3171 en GLN E 1667.

Kenmerk:2021-015910 Z/21/043313.

Besluit datum:8 oktober 2021.

De verlenging van de beslistermijn gaat over de activiteit(en):

  • plaatsen van handelsreclame

  • plaatsen van handelsreclame

  • bouwen van een bouwwerk

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.