Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 355114omgevingsvergunningKennisgeving termijnverlenging omgevingsvergunning, Jos Klijnenlaan 38, 6164AR Geleen

Betreft:Aankleding gevel en reclame ALDI te Geleen

Locatie:Jos Klijnenlaan 38, 6164AR Geleen.

Kenmerk:2021-012952 Z/21/037372.

Besluit datum:8 oktober 2021.

De verlenging van de beslistermijn gaat over de activiteit(en):

  • gedeeltelijk verbouwen van een bouwwerk

  • op of aan een onroerende zaak bevestigen van handelsreclame

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.