Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 355096omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning voor wijzigen van een woning in vier kamers ten behoeve van kamergewijze verhuur, Napoleonbaan Noord 78, 6163VG Geleen

Locatie:Napoleonbaan Noord 78, 6163VG Geleen

Ontvangstdatum: 14 september 2021

Kenmerk: 2021-017461 Z/21/048474

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Sittard-Geleen via balievergunningen@sittard-geleen.nl of telefonisch 14-046.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.