Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een woning aan Rietbaan Kad. sect: I nrs: 4405, 4408 te Huissen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de beslistermijn voor de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben verlengd.

Zaakid

Omschrijving

Adres

Besluit

Datum on-dertekening

Datum ver-zending

ODRA21AB1495

het bouwen van een woning

Rietbaan Kad. sect: I nrs: 4405, 4408 te Huissen

Verlengd

29-09-2021

29-09-2021

Naar boven