Gemeenteblad van Olst-Wijhe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Olst-WijheGemeenteblad 2021, 35499Overige besluiten van algemene strekkingMandaatbesluit maatwerkoplossing financiële ondersteuning

Het college van burgemeester en wethouders van Olst-Wijhe;

 

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

  • I

    De bevoegdheid tot het vaststellen van maatwerkoplossingen voor financiële ondersteuning van culturele instellingen en verenigingen in Olst-Wijhe te mandateren aan de ambtelijk accounthouder Marit Maglio - Rijke. Daarbij geldt het toetsingskader als vastgesteld op 26-01-2021.

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Aldus besloten op 26-01-2021.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

drs. D.L.W. (Dries) Zielhuis

de burgemeester,

A.G.J. (Ton) Strien