Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 354986andere vergunningGemeente Sittard-Geleen – Intrekking Exploitatievergunning, BSO Lahrhof ( dependance ) dossiernummer OV21.0364, Romeinenstraat 30 te 6132 GN Sittard.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen hebben de volgende exploitatievergunning buitenschoolse opvang met toepassing van artikel 1.47 lid 3 van de Wet Kinderopvang, ingetrokken.

 

Naam bedrijf: BSO Lahrhof ( dependance )

Locatie: Romeinenstraat 30 te 6132 GN Sittard

Dossiernummer: OV21.0364

Verzenddatum besluit: 7 oktober 2021

 

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemd besluit een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen, postbus 18, 6130 AA Sittard. Verzend dit bezwaarschrift per post. Persoonlijk afgeven in het gemeentehuis mag ook. Een bezwaarschrift via e-mail is niet rechtsgeldig! Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende bevatten:

- de naam en het adres van de indiener

- de dagtekening

- een omschrijving van het besluit

- de gronden van het bezwaar.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken na verzenddatum van het besluit.

Wilt u meer informatie over wat men kan doen als men het niet eens is met een beslissing van de gemeente? Lees dan de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’. Daarin staat óf en hoe men bezwaar kan maken of beroep kan instellen tegen een gemeentelijke beslissing. De brochure is te verkrijgen via www.rijksoverheid.nl.