Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 354971omgevingsvergunningGemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om21.0290, Engelenhof ongenummerd, 6131 DE Sittard

 

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen.

 

Omschrijving activiteit(en): renovatie/demonteren tuinpoortje Engelenhof

Locatie: Engelenhof ongenummerd, 6131 DE Sittard

Ontvangstdatum: 29/09/2021

Dossiernummer: Om21.0290

 

Tegen deze aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Pas bij besluitvorming kunt u, afhankelijk van de gevolgde procedure, een bezwaar aantekenen of tegen het besluit in beroep gaan. Wordt van een aanvraag tijdens de behandeling een ontwerpbesluit ter inzage gelegd dan kunt u zienswijzen op dit ontwerpbesluit aan ons college kenbaar maken.

Voor het inzien van het dossier kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen via telefoonnummer 14 046.